Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Z programu MŠMT nám byly poskytnuty ve výši 92.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na zajištění činnosti mládežnických fotbalových mužstev našeho oddílu v rámci projektu Vedení mládeže do 18.let. V současné době máme dva mládežnické týmy, které se zúčastňují okresních soutěží pořádaných OFS Kladno a dva týmy, které se zúčastňují neoficiálních turnajů s týmy z okolních klubů.

 

Prostředky byly použity v souladu s účelem smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Konkrétní částky a použití předkládáme ve vyúčtování této dotace.

 

Prostředky ve výši 40.000,- Kč jsme využili na osobní náklady (mzdové náklady pro trenéry mládežnických mužstev a odvody na sociální pojištění).

 

Prostředky ve výši 52.000,- Kč jsme použili na provozní náklady.

Materiálové náklady ve výši 15.688,- Kč byly využity na drobné vybavení a nemateriálové vybavení ve výši 36.312,- Kč. (cestovné na zápasy - 21.312,- Kč a cestovné na soustředění mládeže – 15.000,- Kč)

 

Díky poskytnuté dotaci se nám podařilo zkvalitnit tréninkový proces a prostředky, které jsme proplatili jako náhradu za cestovné na zápasy jsme mohli použít na údržbu hrací plochy, na kterou bychom jinak finanční prostředky neměli.

 

Zaplacením cestovného na soustředění se zlevnila konečná cena, kterou za soustředění hradili rodiče. Umožnili jsme tím i účast dětí ze sociálně slabších rodin.

 

O poskytnuté dotaci jsme informovali veřejnost na našich webových stránkách a ve Zpravodaji obce Stehelčeves

 

Kontakt

SK Stehelčeves, o.s.

Hlavní 43
Stehelčeves
273 42

Vratislav Kaválek
Tel: 724 801 795
Předseda klubu

Pavel Dejm
Tel: 734 325 745
Trenér děti

Ladislav Kozák
Tel: 731 473 263
Trenér děti

Pavel Donoval
Tel: 607 933 671
Trenér mužstva "A"